Jälkihuolto lastensuojelussa

Lastensuojelu jakautuu ehkäiseviin toimenpiteisiin, avohuollon palveluihin ja tukitoimenpiteisiin sekä huostaanottoon ja sijaishuoltoon. Lastensuojelun periaatteisiin kuuluu, että ellei lapsen etu muuta vaadi, lastensuojelu on järjestettävä ensisijaisesti avohuollon tukitoimenpitein.

Jos lapsi on kuitenkin asetettu sijaishuoltoon, on sosiaalihuollosta vastaavalla toimielimellä velvollisuus järjestää lapselle myös jälkihuoltoa sijoituksen jälkeen. Sama velvollisuus on voimassa, jos sijoitus on tapahtunut avohuollon tukitoimenpiteenä ja kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään puoli vuotta. Myös muilla lastensuojeluasiakkailla voi olla oikeus jälkihuoltoon, mutta tätä koskevaa velvoitetta ei viranomaiselle ole asetettu.

Jälkihuollon tarkoituksena on tukea lapsen ja nuoren kotiutumista sijaishuollosta, sekä auttaa lastensuojeluasiakasta itsenäisen elämän aloittamisessa. Tämä toteutetaan esimerkiksi erilaisilla sosiaalihuollon palveluilla sekä taloudellisella tukemisella.

Velvollisuus jälkihuollon järjestämiseen päättyy viiden (5) vuoden kuluttua sijoituksen päättymisestä, ja viimeistään nuoren täyttäessä 21 vuotta.

Nopeaa apua lakiasioihin.