Jaolliset ja jaottomat suoritukset tarkoittavat eri suorituslajeja suorituksessa. Suorituksella tarkoitetaan jonkin velvollisuuden täyttämistä. Velvoite voi olla esim. velkasuhteessa olevan velallisen velvollisuus tehdä suoritus velkojalle. Velkojalla on saatavaan laillinen oikeus, saamisoikeus.

Jos suoritus jää täyttymättä on velallinen oikeudellisessa vastuussa velkojaa kohtaan. Velvoiteoikeudellinen sidonnaisuus (velkasuhde) alkaa velvoitteen syntyessä ja lakkaa täytettäessä velvoite. Velvoite voi myös lakata esim. velvoitteen voimassaolon päättyessä velan vanhentumisen vuoksi.

Jaolliset ja jaottomat suoritukset liittyvät siis velallisen oikeudellisen vastuun täyttämiseen

Velvoite voi olla esim. esine tai suoritettava työ. Lajiesineen luovutusta koskeva sopimus ja siihen liittyvä velvoite voidaan useimmiten täyttää osissa.

Joskus sopimuksen täyttyminen edellyttää jonkun erityisesineen toimittamista. Sellaista ei yleensä voida toimittaa osissaan. Tällainen erikoisesine voi olla esim. patsas, maalaus, jne. Suoritus on jaoton.

Jaollistenkin suoritusten osalta velvoite katsotaan täytetyksi vasta, kun koko määrä on suoritettu. Lisäksi velkoja ei yleensä ole velvollinen ottamaan osasuoritusta vastaan. Suorituslaji ja suorituksen laatu ilmenee yleensä sopimuksesta.


Lue lisää velan vanhentumisesta.


Suomen Juristit Oy
28.12.2016
(Päivitetty 25.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.