Kanne isyyden kumoamiseksi nostetaan käräjäoikeudessa. Kanteen saa nostaa lapsi, äiti tai mies, jonka isyys on avioliiton perusteella todettu tai maistraatissa vahvistettu.

Kanne isyyden kumoamiseksi

Isyyden kumoamista koskevan kanteen nostamisesta säädetään isyyslaissa.

Isyyden kumoamista koskevan kanteen saa käräjäoikeudessa nostaa lapsi, äiti tai mies, jonka isyys on avioliiton perusteella todettu tai maistraatin päätöksellä vahvistettu. Luonnollisesti pienen lapsen puhevaltaa käyttää hänen huoltajaan äitinsä. Lapsi voi nostaa itse kanteen vasta, kun on 15 -vuotta. Poikkeuksellisesti tätä nuoremmalle lapselle voidaan määrätä edunvalvoja kanteen nostamista varten, jos siihen on erityisiä syitä.

Edellisten (lapsen, äidin ja isän) lisäksi isyyden kumoamista koskevan kanteen saa nostaa muu kuin isäksi avioliiton perusteella todettu tai maistraatin päätöksellä vahvistettu mies, joka katsoo isän asemassa olevan miehen sijasta olevan lapsen isä, mikä lienee isyyden kumoamiskanteiden mielenkiintoisin vaihtoehto. Tämän kanteen nostamiselle on kuitenkin erityisiä edellytyksiä. Ensinnäkin miehellä, joka katsoo olevansa äidin avioliiton aikana syntyneen lapsen isä, on oikeus nostaa kanne äidin aviomiehen isyyden kumoamiseksi ainoastaan, jos äiti ja aviomies ovat asuneet erillään lapsen syntymän aikaan. Lisäksi edellytetään, että mies, joka haluaa toisen miehen isyyden kumotuksi, on asunut yhdessä lapsen äidin kanssa lapsen syntymän aikaan ja osallistunut lapsen hoitoon. Vaihtoehtoisesti isyyden kumoamista ajan miehen ja lapsen välille on muutoin muodostunut perheyhteyteen rinnastettava suhde. Vielä lisäedellytys on, että tuomioistuin arvioi kanteen nostamisen olevan lapsen edun mukainen.

Kanne on nostettava niitä henkilöitä vastaan, joilla kantajan ohella on oikeus kanteen nostamiseen.

Nopeaa apua lakiasioihin.