Kaksinkertainen kansainvälinen verotus voi tulla eteen tilanteessa, jossa tulojasi on verotettava sekä Suomen, että jonkun muun maan lainsäädännön mukaisesti. Saatat esimerkiksi asua Suomessa, mutta työskennellä ulkomailla. Saatat myös tehdä lyhytkestoisen komennuksen Suomesta ulkomaille. Joskus henkilö saattaa asua ja hakea töitä ulkomailta, mutta saa työttömyysetuutta Suomesta. Kaksinkertainen verotus voi tulla eteen myös silloin kun suomalainen siirtyy eläkkeelle toiseen maahan, mutta saa eläkemaksuja Suomesta.

Useimmissa tilanteissa kaksinkertainen verotus on poistettu maiden välisillä sopimuksilla. On mahdollista, että toiseen maahan maksamasi verot hyvitetään Suomessa maksettavista veroista.

Hyvitys tai vähennys

Jos esim. saat tuloa ulkomailta mutta hyvitysmenetelmän ansioista Suomi verottaa ulkomaantulon, mutta vähentää sen veron, jonka olet maksanut toiseen valtioon. Jos esim. olet keikkaillut ulkomailla (ja tulo on saatu ulkomailta) 10 000 euron tulot ja vero olisi ulkomailla 2500e, mutta suomessa 2700e, joutuisit maksamaan suomeen ainoastaan erotuksen 2700e-2500e=200e.

Vähennys voidaan tehdä vain samaan tulolähteeseen ja tulolajiin kuuluvasta ulkomaantulon verosta.

Verosta vapauttaminen

Toinen vaihtoehto joka alentaa verovelvollisen vastuuta kaksinkertaisen verotuksen tilanteessa voi olla verosta vapauttaminen. Suomalaisten veroviranomaisten tekemät päätökset voivat luonnollisesti koskea vain suomessa tapahtuvaa verotusta. Myös vapautusmenetelmä perustuu yleensä verosopimuksiin. Sopimuksien mukaisesti näistä valtioista saaduista tuloista ei tarvitse maksaa ollenkaan veroa Suomeen.

Verohelpotuksia on itse vaadittava verohallinnolta. On hyvä huomata, että toisin kuin moneen muuhun verotuspäätökseen, kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annettuun päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla. Hakemus kannattaa näin ollen perustella huolella tarvittaessa asiantuntija-apua käyttäen.

Hakija voi tehdä vaatimuksen verovuodelta annettavalla veroilmoituksella. Ilmoittaa kannattaa ainakin ulkomailta saamasi tulo, ulkomainen vero, tulon luonne (palkka, osinko tms.) sekä valtio, josta tulo on saatu.


Lue lisää verovelvollisen kotipaikan määräytymisestä.

Lähde §: tuloverolaki


Suomen Juristit oy
27.12.2016
(Päivitetty 25.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.