Kiinteistön panttaus tehdään siten, että ensin kiinteistöön haetaan kiinnitys. Kiinnitetystä kiinteistöstä saadaan panttikirjat, jotka annetaan velkojalle.

Kiinteistön panttaus

Kiinteistön kiinnitys on edellytys sille, että kiinteistöstä saadaan panttikirjat. Panttikirjojen avulla kiinteistöä voidaan käyttää velan vakuutena.

Miksi kiinteistö pitää kiinnittää ja mitä se tarkoittaa? Kiinteistöä ei ole pakko kiinnittää. Kiinnittäminen on välttämätöntä vain silloin, kun kiinteistöä halutaan käyttää velan vakuutena ja velan antaja vaatii saada kiinteistön panttikirjat itselleen. Irtaimistoa voidaan antaa velkojalle velan vakuudeksi siten, että velkoja saa pantin ihan konkreettisesti haltuunsa. Jos velallinen ei sitten maksa velkaansa, saa velkoja rahansa siitä panttiesineestä, joka hänen hallussaan on.

Kiinteistön osalta tällaista hallinnanluovutusta velkojalle ei voida tehdä. Jotta kiinteistöjä voitaisiin kuitenkin käyttää velan vakuutena, panttina, on kehitetty kiinteistön kiinnitysjärjestelmä. Siinä kiinteistön omistaja hakee viranomaiselta (maanmittauslaitokselta) kiinteistön kiinnittämistä haluamastaan summasta, esim. 200000 eurosta. Viranomainen kiinnittää kiinteistön, tekee siitä merkinnät rekistereihin, ja antaa kiinnityksen hakijalle panttikirjat. Panttikirjat voi kiinteistöstä saada siis vasta sen jälkeen, kun kiinteistö on kiinnitetty. Tämän jälkeen kiinteistön omistaja voi luovuttaa panttikirjat edelleen velan antajalle. Kun velan antaja saa panttikirjat kiinteistöstä, voi se harkintansa mukaan antaa velan siten, että panttikirjat jäävät velkojalle. Jos velallinen ei maksa velkaansa, voi panttikirjoja hallitseva velkoja periä niiden perusteella velan. Velan perintä tällä tavalla tarkoittaa lopulta kiinteistön myyntiä ja myynnistä saaduilla varoilla tapahtuvaa velan maksua velkojalle.

Panttikirjat voi saada joko perinteisesti paperisina tai sitten sähköisenä. Sähköinen panttikirja tarkoittaa käytännössä merkintää rekisterissä. Kiinnityksen hakija voi määritellä kiinnitystä hakiessaan, kuka on sähköisen panttikirjan saaja. Jos siis lainaa haetaan pankilta ja pankki haluaa lainan vakuudeksi kiinteistön panttikirjat, voi sähköisen panttikirjan saajaksi merkitä kyseisen pankin.

Nopeaa apua lakiasioihin.