Pantit

Kiinteistön panttaus ›

Kiinteistön panttaus tehdään siten, että ensin kiinteistöön haetaan kiinnitys. Kiinnitetystä kiinteistöstä saadaan panttikirjat, jotka annetaan velkojalle. Kiinteistön panttaus Kiinteistön kiinnitys on edellytys sille, että kiinteistöstä saadaan panttikirjat. Panttikirjojen avulla kiinteistöä voidaan käyttää velan vakuutena. Miksi kiinteistö pitää kiinnittää ja mitä se tarkoittaa? Kiinteistöä ei ole pakko kiinnittää. Kiinnittäminen on välttämätöntä vain silloin, kun kiinteistöä halutaan käyttää Lue lisää ›

Pankkitakaus auttaa velallista ja tuo turvaa velkojalle ›

Pankkitakaus on pankin antama vakuus takausta tarvitsevan puolesta. Yleisemmin takaus on sitoumus, jolla sitoumuksen antaja, eli takaaja lupautuu velkojalle vastuuseen kolmannen henkilön velasta. On melko tavallista, että esim. yritykset tarvitsevat rahaa ainakin liiketoiminnan aloittamista ja suurimpia investointeja varten. Yleensä maksukyky osoitetaan juuri takauksilla. Takaajien olemassaolo antaa rahoittajalle turvaa rahojensa takaisinsaannista. Pankkitakaus on merkki turvallisesta liiketoiminnasta. Pankkitakauksessa Lue lisää ›

Vierasvelkapanttaus: Panttaus ja takaus ›

Takaus ja vierasvelkapanttaus? Takausta ja panttausta toisen henkilön velasta koskee laki takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta. Laki on yleislaki ja sitä sovelletaan silloin, jos muuta ei johdu takaus- tai panttaussitoumuksesta, osapuolten omaksumasta käytännöstä, kauppatavasta tai muusta osapuolia sitovasta tavasta. Lain säännöksistä ei saa sopimuksin poiketa yksityistakaajan tai yksityisen pantinantajan vahingoksi. Yksityistakaajana tai yksityisenä pantinantajana ei pidetä henkilöä, Lue lisää ›

Pantti: Maksu pantista päävelan erääntyessä ›

Onko pantti heti menetetty, kun velka erääntyy ja velallinen ei velkaa maksa? Velkojalla on vierasvelkapanttauksen perusteella oikeus saada maksu pantista, kun päävelka on erääntynyt. Jos samasta velasta on velallisen antama vakuus, velkojan oikeus periä velkaa toiselle kuuluvasta pantista on rajoitettu. Vakuuksien keskinäisestä täytäntöönpanojärjestyksestä voidaan panttaussopimuksessa sopia, jos vakuus ei lain mukaan ole ensisijainen. Jos velallisen Lue lisää ›

Kiinteistö velan vakuutena ›

Miten kiinteistön voi saada velan vakuudeksi? Kiinteistön panttaus eli kiinteistön käyttäminen velan vakuutena tapahtuu hakemalla kiinteistöön kiinnitys ja luovuttamalla kiinnityksestä saatu panttikirja velkojalle. Kiinnitystä saa hakea kiinteistön omistaja, jolla on lainhuuto kiinteistöön taikka purkavan tai lykkäävän ehdon vuoksi lepäämään jätetty lainhuutohakemus. Kiinnitys vahvistetaan hakemuksessa ilmoitetun rahamäärän suuruisena. Rasitustodistuksesta ilmenevä kiinnitys ja vahvistetun kiinnityksen perusteella annettu Lue lisää ›

Kiinteistö: Kiinteistön lakisääteinen panttioikeus ›

Voiko kiinteistöäni rasittaa lakisääteinen panttioikeus? Kiinteistö, joka lain mukaan vastaa julkisoikeudellisesta tai julkisoikeudellisessa järjestyksessä maksettavaksi pannusta maksusta, voi olla panttina saamisen suorittamisesta lakisääteisen panttioikeuden nojalla. Lakisääteinen panttioikeus voi syntyä muun muassa kiinteistötoimitusmaksujen vakuudeksi. Lakisääteinen panttioikeus on ilmoituksesta kirjattava lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Se raukeaa, jollei ilmoitusta tehdä vuoden kuluessa saamisen syntymisestä. Toistuvasti kiinteistöstä menevä maksu, joka Lue lisää ›