Onko pantti heti menetetty, kun velka erääntyy ja velallinen ei velkaa maksa?

Velkojalla on vierasvelkapanttauksen perusteella oikeus saada maksu pantista, kun päävelka on erääntynyt. Jos samasta velasta on velallisen antama vakuus, velkojan oikeus periä velkaa toiselle kuuluvasta pantista on rajoitettu. Vakuuksien keskinäisestä täytäntöönpanojärjestyksestä voidaan panttaussopimuksessa sopia, jos vakuus ei lain mukaan ole ensisijainen. Jos velallisen pantti on vaihtanut omistajaa ja seikasta on ilmoitettu velkojalle, sovelletaan panttiin ilmoituksen tekemisen jälkeen vierasvelkapanttausta koskevia sääntöjä.

Vaikka velkojalla on periaatteessa heti velan erääntymisen jälkeen oikeus muuttaa pantti rahaksi, ei näin käytännössä heti tapahdu. Pantin realisointi on aikaavievä prosessi.

Nopeaa apua lakiasioihin.