Kiinteistö: Kiinteistön lakisääteinen panttioikeus

Voiko kiinteistöäni rasittaa lakisääteinen panttioikeus? Kiinteistö, joka lain mukaan vastaa julkisoikeudellisesta tai julkisoikeudellisessa järjestyksessä maksettavaksi pannusta maksusta, voi olla panttina saamisen suorittamisesta lakisääteisen panttioikeuden nojalla. Lakisääteinen panttioikeus voi syntyä muun… Lue lisää »

Panttioikeus ja sen merkitys

Panttioikeus suojaa velkojaa Panttioikeus takaa velkojalle oikeuden saada maksun saamiselleen siitä omaisuudesta, joka velan vakuudeksi on pantattu. Panttivelkoja saa etusijan tavallisiin velkojiin nähden. Jos henkilöllä A on esimerkiksi 50 000… Lue lisää »

Panttioikeuden syntyminen

Panttioikeus syntyy panttikirjan luovuttamisella Panttioikeus kiinteistöön syntyy velkojalle sillä hetkellä, kun kiinteistön omistaja luovuttaa panttikirjan velkojalle. Käytännössä tavanomaisessa pankkilainassa laina annetaan lopullisesti vasta sitten, kun panttikirjat on ensin annettu pankille.… Lue lisää »

Asunto-osakkeen osakekirjat

Asunto-osakkeiden osakekirjat on painettava hyväksytyssä painolaitoksessa ja ne tulee säilyttää. Tämä on turva-asiakirjojen säilyttäjän velvollisuus. Turva-asiakirjoilla viitataan muun muassa yhtiöjärjestykseen, lainhuutotodistukseen tai yhtiön perustamisasiakirjoihin. Asuntokaupassa osakekirjan saa ilman myyjän suostumusta luovuttaa… Lue lisää »