Panttioikeus suojaa velkojaa

Panttioikeus takaa velkojalle oikeuden saada maksun saamiselleen siitä omaisuudesta, joka velan vakuudeksi on pantattu. Panttivelkoja saa etusijan tavallisiin velkojiin nähden. Jos henkilöllä A on esimerkiksi 50 000 euroa omaisuutta ja 100 000 euroa velkoja, saa se velkojista, jolla on panttioikeus A:n omaisuuteen, suorituksen velalleen ennen muita velkojia. Velkojat ja velat laitetaan ns. etusijajärjestykseen, jossa paremmalla etusijalla oleva velkoja saa suorituksen ennen huonommalla etusijalla olevaan. Panttivelkoja saa hyvän etusijan ja hänellä on oikeus saada suorituksensa siitä omaisuudesta, joka velan vakuudeksi on pantattu.Vaikka kiinteistön omistusoikeus siirtyy, se ei tarkoita velkojan panttioikeuden mitätöitymistä. Velkojalla on siten omistusoikeuden siirtymisestä huolimatta oikeus hakea maksu saamiselleen pantatusta kiinteistöstä.Velkoja ei saa myydä panttikirjaa kolmannelle tai luovuttaa sitä omien velkojensa vakuudeksi, ilman velallisen suostumusta.

Nopeaa apua lakiasioihin.