Asunto-osakkeiden osakekirjat on painettava hyväksytyssä painolaitoksessa ja ne tulee säilyttää. Tämä on turva-asiakirjojen säilyttäjän velvollisuus. Turva-asiakirjoilla viitataan muun muassa yhtiöjärjestykseen, lainhuutotodistukseen tai yhtiön perustamisasiakirjoihin.

Asuntokaupassa osakekirjan saa ilman myyjän suostumusta luovuttaa ostajalle vasta sen jälkeen, kun tämä on täyttänyt kauppakirjaan sisältyvät velvollisuutensa. Pantattu osakekirja annetaan pantinhaltijalle. Säilyttäjän pitää ottaa ostajan ja myyjän sopimat lisä- tai muutostyöt säilyttämisessään lukuun vain, mikäli näistä on annettu tieto säilyttäjälle. Perustajaosakkaan asiana onkin ilmoittaa tällaisten sopimusten mukaiset velvoitteet, jotta ne voitaisiin ottaa huomioon osakekirjaa luovutettaessa.

Ellei toisin ole sovittu, myyjän on luovutettava osakekirja tai muut asunnon omistus- tai hallintaoikeutta osoittavat asiakirjat ostajalle taikka annettava suostumus ostajan saannon kirjaamiseen osakehuoneistorekisteriin samalla, kun asunnon hallinta luovutetaan.

Pantatut osakekirjat

Jos osake on pantattu, on osakekirja ostajan sijasta luovutettava panttioikeuden haltijalle tai mikäli pantinhaltijoita on useampia, luovutetaan osakekirja sille, jolla on siihen paras oikeus. Sen, joka saa osakekirjan hallintaansa, on luovutettava muista panttioikeuden haltijoista tarpeelliset tiedot. Myyjällä ei ole oikeutta saada osakekirjaa hallintaansa panttioikeuden nojalla.

Sähköiset osakekirjat

Asunto-osakkeille on vuoden 2019 alusta avattu sähköinen rekisteri. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että uusille taloyhtiöille ei enää paineta paperisia osakekirjoja ja että vanhojenkin taloyhtiöiden painetut osakekirjat muutetaan vähitellen sähköisiksi. Sähköinen asunto-osakerekisteri on valtakunnallinen hanke, jonka tarkoituksena on keskittää kaikki osakeasuntojen tärkeät tiedot yhteen rekisteriin. Sähköisestä rekisteristä käy ilmi muun muassa asunnon omistaja, huoneluku sekä pinta-ala.

Vaikka paperiset osakekirjat jatkossa mitätöidään, kannattaa ne silti pitää tallessa. Säilyttäminen voi olla hyödyllistä esimerkiksi tilanteessa, jossa yhtiön osakeluettelomerkinnöissä tai omistajatiedon kirjauksessa sähköiseen rekisteriin on tapahtunut virhe. Tällöin paperinen osakekirja siirtomerkintöineen toimii asiakirjana, jolla oman omistussuhteensa voi osoittaa paikkansa pitäväksi.

Sähköisten osakekirjojen hyödyt

Sähköiseen asunto-osakerekisteriin siirtymisestä on se hyöty, että paperisten osakekirjojen säilytyksestä ei välttämättä tarvitse enää huolehtia ja paperiosakkeiden katoamisesta koituva vahingon riski poistuu. Aikaisemmin, jos paperiset osakekirjat hävisivät, oli omistajan kuoletettava kadonneet osakkeet ja painatettava ne uudestaan turvapainossa. Lisäksi sähköinen rekisteri parantaa asunto-osakeyhtiöiden omistajatietojen luotettavuutta.

 

Lue lisää muista asuntokauppaan tarvittavista tärkeistä asiakirjoista!

(Lähde §: Asuntokauppalaki)

Nopeaa apua lakiasioihin.