Velkakirja

Velkakirjan heikot ja vahvat väitteet ›

Mitkä ovat heikot ja vahvat väitteet? Väitesuojan kannalta merkityksellinen on erottelu heikkoihin ja vahvoihin väitteisiin. Nimittäin vahvoja väitteitä velallinen voi esittää aina, myös vilpittömässä mielessä ollutta velkojaa kohtaan. Vahvat väitteet Vahva väite on seikka johon velallinen voi vedota vilpittömässä, viattomassa mielessä olevaa uutta velkojaa vastaan. Vahvoja väitteitä ovat muun muassa väite, että velkakirja on väärennetty, Lue lisää ›

Tavalliset velkakirjat ›

Mitä ovat tavalliset velkakirjat? Nimetylle henkilölle asetettua velkakirjaa nimitetään tavalliseksi velkakirjaksi. Tavallisen velkakirjan luovutus ei yleensä tuota uudelle velkojalle parempia oikeuksia kuin luovuttajalla oli. Mikäli velallisella on saaminen velkakirjan luovuttajalta, niin hän voi kuitata tuon saamisensa luovuttajalta. Kuittaaminen ei kuitenkaan ole mahdollista, jos velallinen on hankkinut saamisensa vasta sen jälkeen, kun hän jo tiesi velkakirjan Lue lisää ›

Mitä velkakirjalla tarkoitetaan? ›

Mikä on velkakirja? Velkakirjalla tarkoitetaan maksusitoumusta, jolla velallinen yksipuolisesti sitoutuu suorittamaan tietyn summan velkojalle. Velallinen siis antaa velkakirjan, jonka nojalla velkoja voi myöhemmin vaatia saataviensa takaisin maksua. Vaikka velkakirjan antaja vastaa velkasitoumuksestaan, niin hänellä on yleensä oikeus tehdä väitteitä sitoumuksen antamisen aiheuttaneesta oikeussuhteesta. Tälaiset väitteet saattavat koskea esimerkiksi itse velkakirjan tai sen allekirjoituksen oikeellisuutta. Joskus Lue lisää ›

Juoksevat velkakirjat ›

Mitä ovat juoksevat velkakirjat? Velkakirjan haltijalle sekä nimetylle henkilölle tai hänen määräämälleen asetetut velkakirjat ovat ns. juoksevia velkakirjoja. Mikäli velkakirjasta ei käy ilmi kenelle maksu on suoritettava, niin kyseessä on haltijalle asetettu velkakirja eli ns. haltijavelkakirja. Haltijalle asetettu velkakirja antaa sille, jolla tuo kirja on hallussaan, oikeuden velkoa suoritusta. Usein myös nimetylle henkilölle tai hänen Lue lisää ›