Velkakirjan heikot ja vahvat väitteet

Mitkä ovat heikot ja vahvat väitteet? Väitesuojan kannalta merkityksellinen on erottelu heikkoihin ja vahvoihin väitteisiin. Nimittäin vahvoja väitteitä velallinen voi esittää aina, myös vilpittömässä mielessä ollutta velkojaa kohtaan. Vahvat väitteet… Lue lisää »

Joukkovelkakirjalaina

Joukkovelkakirjalainalla tarkoitetaan joko yrityksen, valtion, kunnan, luottolaitoksen tai yhteisön liikkeeseen laskema lainaa, jota voidaan myydä sijoittajille ja jonka tarkoituksena on pyrkiä nostamaan yrityksen vierasta pääomaa. Joukkovelkakirjalainat ovat velkakirjoja, joiden avulla… Lue lisää »

Juoksevat velkakirjat

Mitä ovat juoksevat velkakirjat? Velkakirjan haltijalle sekä nimetylle henkilölle tai hänen määräämälleen asetetut velkakirjat ovat ns. juoksevia velkakirjoja. Mikäli velkakirjasta ei käy ilmi kenelle maksu on suoritettava, niin kyseessä on… Lue lisää »

Tavalliset velkakirjat

Mitä ovat tavalliset velkakirjat? Nimetylle henkilölle asetettua velkakirjaa nimitetään tavalliseksi velkakirjaksi. Tavallisen velkakirjan luovutus ei yleensä tuota uudelle velkojalle parempia oikeuksia kuin luovuttajalla oli. Mikäli velallisella on saaminen velkakirjan luovuttajalta,… Lue lisää »

Mitä velkakirjalla tarkoitetaan?

Mikä on velkakirja? Velkakirjalla tarkoitetaan maksusitoumusta, jolla velallinen yksipuolisesti sitoutuu suorittamaan tietyn summan velkojalle. Velallinen siis antaa velkakirjan, jonka nojalla velkoja voi myöhemmin vaatia saataviensa takaisin maksua. Vaikka velkakirjan antaja… Lue lisää »