Mitä ovat juoksevat velkakirjat?

Velkakirjan haltijalle sekä nimetylle henkilölle tai hänen määräämälleen asetetut velkakirjat ovat ns. juoksevia velkakirjoja. Mikäli velkakirjasta ei käy ilmi kenelle maksu on suoritettava, niin kyseessä on haltijalle asetettu velkakirja eli ns. haltijavelkakirja.

Haltijalle asetettu velkakirja antaa sille, jolla tuo kirja on hallussaan, oikeuden velkoa suoritusta. Usein myös nimetylle henkilölle tai hänen määräämälleen asetettu velkakirja antaa oikeuden suorituksen velkomiseen, vaikka suoritusta vaatiikin joku muu kuin alkuperäinen haltija. Tällöin kuitenkin edellytetään, että hän voi oikeutensa tueksi vedota katkeamattomaan, häneen ulottuvaan kirjalliseen siirtosarjaan.

Velallinen ei tarvitse maksaa juoksevaa velkakirjaa, ellei velkoja anna velkakirjaa hänelle takaisin. Velkoja on myös velvoitettu antamaan velalliselle tämän pyynnöstä erillisen kuitin.

Myös koron tai lyhennyksen maksusta velallisen on syytä vaatia erillinen kuitti ja merkintä itse velkakirjaan. Merkintää koron maksusta tai lyhennyksestä ei kuitenkaan saa vaatia, jos maksu suoritetaan velkakirjan ensimmäiselle haltijalle tai velkakirjaan merkitylle myöhemmälle velkojalle, joka on velallisen tiedossa.

Juoksevan velkakirjan luovutus ei sido luovuttajan velkojia, ellei luovutuksensaaja ole saanut velkakirjaa haltuunsa.

Nopeaa apua lakiasioihin.