Mikä on velkakirja?

Velkakirjalla tarkoitetaan maksusitoumusta, jolla velallinen yksipuolisesti sitoutuu suorittamaan tietyn summan velkojalle. Velallinen siis antaa velkakirjan, jonka nojalla velkoja voi myöhemmin vaatia saataviensa takaisin maksua.

Vaikka velkakirjan antaja vastaa velkasitoumuksestaan, niin hänellä on yleensä oikeus tehdä väitteitä sitoumuksen antamisen aiheuttaneesta oikeussuhteesta. Tälaiset väitteet saattavat koskea esimerkiksi itse velkakirjan tai sen allekirjoituksen oikeellisuutta.

Joskus velkakirjan antajia saattaa olla useita. Mikäli he eivät tällöin ole sopineet velkavastuun jaosta, niin kukin heistä vastaa sitoumuksesta omasta ja toistensa puolesta. Velallinen, joka on joutunut suorittamaan velkaa myös toisen puolesta, voi periä jokaiselta toiselta kanssavelalliselta tämän osuutta.

Nopeaa apua lakiasioihin.