Pankkitakaus on pankin antama vakuus takausta tarvitsevan puolesta. Yleisemmin takaus on sitoumus, jolla sitoumuksen antaja, eli takaaja lupautuu velkojalle vastuuseen kolmannen henkilön velasta.

On melko tavallista, että esim. yritykset tarvitsevat rahaa ainakin liiketoiminnan aloittamista ja suurimpia investointeja varten. Yleensä maksukyky osoitetaan juuri takauksilla. Takaajien olemassaolo antaa rahoittajalle turvaa rahojensa takaisinsaannista.

Pankkitakaus on merkki turvallisesta liiketoiminnasta. Pankkitakauksessa on kyse asiakirjasta, jolla pankki sitoutuu omilla varoillaan takaamaan asiakkaan puolesta tämän sopimusveloitteet kolmannelle. Jos velallinen, joka on myös usein pankin asiakas, ei kykene täyttämään velvoitteitaan, pankki on niistä vastuussa.

Pankkitakaus – muodot

Pankkitakauksen muodot ovat moninaisia ja niitä tehdään eri tarkoituksiin. Yleisimpiä ovat tarjoustakaus, toimitustakaus, ennakontakaus, vastuuajantakaus ja tullitakaus. Pankkien halukkuus takauksiin perustuu normaaliin liiketoimintaan, koska takauksista peritään tavallisesti provisiota. Pankki saa näin ollen antamistaan takauksista myös tuottoa.

Pankkitakauksen saaminen edellyttää melkeinpä aina pankin asiakkaan ja tämän sopimuskumppanin kirjallista pääsopimusta. Pankkitakaus ei koskaan voi olla yksityistakaus. Pankkitakausta käytetään usein myös kansainvälisessä liiketoiminnassa, jossa toimijat eivät välttämättä tunne toisiaan, eivätkä helposti pysty arvioimaan sopimuskumppanin luotettavuutta. Rahoitusten ja takausten suunnittelu ja sopiminen on osa liiketoiminnan riskien hallintaa.

Nopeaa apua lakiasioihin.