Kotimyynti tapahtuu kuluttajan luona, yleensä kotona. Myynti voi olla tuotteen tai palvelun myyntiä. Myös kaupankäynti, jossa sopimus solmitaan muualla kuin myyjän luona on pääsääntöisesti kotimyyntiä. Kotimyynnistä annettuja säännöksiä ja lain tarkoitusta ei siten voi estää solmimalla urakkasopimusta läheisellä huolto-asemalla.

Kotimyyntiä ovat myös:

Tilanteet, joissa myyjä lähestyy kuluttajaa henkilökohtaisesti kadulla tarjotakseen hänelle tavaraa ja sopimus tehdään heti tämän jälkeen joko myyjän toimitiloissa tai puhelimitse, sähköpostilla tai postitse. Tilanteet, joissa sopimus tehdään myyjän järjestämällä tutustumisretkellä, joka järjestetään myynnin edistämiseksi.

Minimihinta

Kotimyynnistä annetut säännökset eivät koske myyntiä, jossa tuotteen (tai tuotteiden yhteishinta) hinta on alle 30 euroa. Kotimyynti ei välttämättä ole kysymyksessä niissä tilanteissa, joissa myyjä saapuu kuluttajan kotiin ainoastaan tutustumaan kohteeseen ilman, että osapuolet tekevät samassa yhteydessä itse sopimusta. Esim. myyjä saatta tarvita mittoja hinnan arvioimiseksi.

Sopimusvapaus

Sen lisäksi, että kuluttajalla on vapaus päättää ottaako hän myyjää asuntoonsa, on hänellä täysi vapaus päättää sopimuksen solmimisesta. Mahdollisiin vakioehtoihin kannattaa tutustua tarkasti lukemalla ja kiinnittää huomio erityisesti sellaisiin seikkoihin, joista ei suullisesti ole ollut puhetta.

Ennakkotiedot ja peruuttamislomake annettava

Myyjän on annettava ostajalle ennakkotieto myytävästä tuotteesta ja palvelusta sekä yhteystietonsa ennen sopimuksen solmimista. Myös tieto peruuttamisesta on annettava. Myyjällä on oikeus peruuttaa kotimyyntikauppa syytä ilmoittamatta 14vrk:n kuluessa sopimuksen tekemisestä. Itse sopimus on yleensä tulostettava tai muuten pysyvästi annettava molemmille osapuolille.

Nopeaa apua lakiasioihin.