Kotimyyntiasiakirja on luovutettava kulutajalle tavaran kaupassa viimeistään silloin kun kuluttaja vastaanottaa tavaran tai ensimmäisen erän siitä. Asiakirjan toimittamisvelvollisuus koskee kuluttajakauppaa, joten asiakirjan antaa elinkeinonharjoittaja kuluttajalle.

Asiakirjassa mainittavan tiedot

Asiakirjassa on oltava päivämäärä, elinkeinonharjoittajan nimi, osoite, kulutushyödyke yksilöitynä, hyödykkeen hinta ja muut sopimusehdot. Kotimyyntiasiakirjassa on myös oltava ohjeet kuluttajalle kuuluvista oikeuksista ja ohjeet niiden käyttämiseen.

Muuta kulutushyödykettä koskevassa sopimuksessa asiakirja on luovutettava kuluttajalle viimeistään silloin, kun kuluttaja tekee tarjouksen tai antaa hyväksyvän vastauksen elinkeinonharjoittajan tarjoukseen.

Lomakkeista on käytävä ilmi, että ne ovat ministeriön vahvistaman tietyn kaavan mukaisia. Jos myyjä laiminlyö nämä velvollisuudet olennaisilta osin voi peruuttamisoikeus olla voimassa jopa 12 kuukautta normaalin 14 vrk:n sijaan.

 

Linkki kotimyyntiasiakirjaan:

http://www.finlex.fi/data/sdliite/liite/4138.pdf

 

Nopeaa apua lakiasioihin.