Kovenantti on luottosopimuksen vakuuden korvaava erityisehto. Kovenanttia kutsutaan myös sopimusvakuudeksi. Kovenantit ovat tavallisia kansainvälisessä yritysrahoituksissa.

Luottosopimukseen asetetut kovenantit voivat koskea esimerkiksi luotonhakijayrityksen omavaraisuusastetta tai muuta rahoitusrakennetta. Ehdon rikkoutuessa, –eli tilanteissa kun esimerkiksi yrityksen omavaraisuusaste jää liian pieneksi – luotonantaja voi nostaa antamansa luoton korkotasoa tai joskus jopa irtisanoa koko luoton. Kovenantti vastaa siis vakuutta, eli luotonantaja haluaa pienentää luoton takaisin saantiin liittyvää riskiä.

Kovenantit vaikuttavat jossain määrin velallisyrityksen toimintaan. Kovenanttien avulla turvataan ensinnäkin velallisyrityksen liiketoiminnan pysyminen terveenä eli estetään maksukyvyttömäksi joutuminen. Kovenantit eivät kuitenkaan sisällä yleensä vakuuksille ominaisia etu- ja erityisoikeuksia.

Näin pyritään varmistamaan luotonsaajan maksukyky tulevaisuudessa – eli toisin sanoen estämään tämän maksukyvyttömyys – kontrolloimalla esimerkiksi luotonsaajayrityksen omavaraisuusastetta.

Negative pledge -sitoumus on myös kovenantti

Kovenantti voi turvata velkojan asemaa velallisyrityksen maksukyvyttömyystilanteessa esimerkiksi kieltämällä velallista antamasta vakuuksia muille velkojille.

Kovenanttien käyttö kansainvälisessä kaupassa johtuu velkojien yhdenvertaisuudesta ja käytännön syistä, koska rajat ylittävään luotonantoon liittyy useita käytännön hankaluuksia. Toisaalta vakuuksia ei ehkä voida pyytääkään, jos luotonhakija on merkittävämpi toimija kuin luotonantaja.

Nopeaa apua lakiasioihin.