Miten etämyyntisopimus syntyy?

Etämyynnissä ennen sopimuksen tekoa annettavat tiedot on annettava käytettyyn viestimeen sopivalla tavalla, selkeästi ja ymmärrettävästi. Tietojen kaupallinen tarkoitus on myös selvästi käytävä ilmi. Puhelimitse tapahtuvissa yhteydenotoissa elinkeinonharjoittajan on ilmoitettava nimensä ja puhelun kaupallinen tarkoitus heti puhelinkeskustelun alussa.

Etämyynnissä kuluttajalle on annettava mm. seuraavat tiedot, jotta hän voi harkita sopimuksen teon mielekkyyttä omalta kannaltaan: Elinkeinonharjoittajan nimi ja osoite, kulutushyödykkeen pääominaisuudet, kulutushyödykkeen hinta, toimituskulut ja maksuehdot, toimitusta tai sopimuksen täyttämistä koskevat muut ehdot, lehtitilauksissa sopimuksen vähimmäiskesto, etäviestimen käyttämisestä syntyvät kulut, tarjouksen voimassaoloaika ja tieto peruuttamisoikeudesta.

Tiedot on vahvistettava kirjallisesti tai sähköisesti siten, ettei niitä voi enää sopimuksen teon jälkeen yksipuolisesti muuttaa. Vahvistus on toimitettava mahdollisimman pian sopimuksen tekemisen jälkeen ja tavaran kaupassa viimeistään luovutusajankohtana.

Nopeaa apua lakiasioihin.