Mitä on kotimyynti? Entä etämyynti?

Kotimyynti tarkoittaa kulutushyödykkeen tarjoamista kuluttajalle henkilökohtaisesti muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimipaikassa. Yleensä kotimyynti tapahtuu kuluttajan kotona. Kotimyyntinä ei kuitenkaan pidetä kulutushyödykkeen tarjoamista paikassa, jossa yleensä tarjotaan kulutushyödykkeitä, tai paikassa, joka ei ole yksityisasunto ja jonne elinkeinonharjoittaja ilmoittelulla kutsuu kuluttajia kulutushyödykkeen hankkimista varten järjestämättä heille kuljetusta.

Torimyynti ei siis ole kotimyyntiä. Kotimyyntiä ei ole myöskään kulutushyödykkeen tarjoaminen paikassa, jonne elinkeinonharjoittaja saapuu kuluttajan nimenomaisesta pyynnöstä tarjotakseen kuluttajalle hänen pyytämäänsä kulutushyödykettä.

Etämyynti tarkoittaa kulutushyödykkeen tarjoamista kuluttajalle elinkeinonharjoittajan järjestämän sellaisen etätarjontamenetelmän avulla, jossa sopimuksen tekemiseen ja sitä edeltävään markkinointiin käytetään yksinomaan yhtä tai useampaa etäviestintä. Etäviestin on viestintälaite, esim. puhelin tai internetiin yhdistetty tietokone, jota voidaan käyttää sopimuksen tekemiseen ilman, että osapuolet ovat yhtä aikaa henkilökohtaisesti läsnä.

Nopeaa apua lakiasioihin.