Mikä on kotimyyntiasiakirja?

Kotimyynnissä kuluttajalle on luovutettava kotimyyntiasiakirja. Asiakirja on päivättävä ja siitä on käytävä ilmi elinkeinonharjoittajan nimi ja osoite, kulutushyödyke ja sen hinta sekä muut sopimusehdot. Asiakirjassa on oltava maininta kuluttajalle lain mukaan kuuluvista oikeuksista sekä ohjeet niiden käyttämistä varten. Kotimyyntiasiakirjan on oltava kauppa- ja teollisuusministeriön vahvistaman kaavan mukainen. Lomakkeista tulee käydä ilmi, että ne ovat ministeriön vahvistaman kaavan mukaisia. Jos asiakirja on epämääräinen tai sitä ei ole, on kotimyyjään syytä suhtautua suuremmalla varauksella.

Kotimyyntiasiakirja on luovutettava kuluttajalle tavaran kaupassa viimeistään silloin, kun kuluttaja vastaanottaa tavaran. Muuta kulutushyödykettä koskevassa sopimuksessa asiakirja on luovutettava kuluttajalle viimeistään silloin, kun kuluttaja tekee tarjouksen tai antaa hyväksyvän vastauksen myyjän tarjoukseen.

Nopeaa apua lakiasioihin.