Pitääkö suoritus palauttaa, jos peruutan etämyyntisopimuksen?

Jos etämyyntisopimus kuluttajan toimesta peruutetaan, on tavara tai muu suoritus palautettava myyjälle kohtuullisen ajan kuluessa peruuttamisesta. Kuluttajalla on siis velvollisuus palauttaa tavara, mutta myyjän on hyvitettävä palautuskulut.

Sen jälkeen myyjän on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua tavaran tai suorituksen takaisin saatuaan palautettava, mitä hinnasta on maksettu, sekä korvattava kuluttajalle tavanomaisesta postitse palauttamisesta aiheutuneet kulut. Jos palautettavaa tavaraa tai suoritusta ei ole, 30 päivän aika lasketaan peruuttamisilmoituksen saamisesta. Viivästyneenä palautetulle rahamäärälle kuluttaja voi vaatia korkolain mukaista viivästyskorkoa.

Nopeaa apua lakiasioihin.