Mikä on peruuttamisoikeuden sisältö kotimyynnissä?

Kuluttajalla on oikeus peruuttaa kotimyynnissä tekemänsä sopimus ilmoittamalla siitä elinkeinonharjoittajalle 14 päivän kuluessa kotimyyntiasiakirjan vastaanottamisesta. Jos tavara vastaanotetaan myöhemmin kuin kotimyyntiasiakirja, aika alkaa tavaran vastaanottamisesta. Tavaran kaupassa peruuttamisilmoitukseksi katsotaan myös vastaanotetun tavaran palauttaminen.

Peruuttamisilmoituksen saatuaan elinkeinonharjoittajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua palautettava jo maksettu kauppahinta. Kuluttajalla on oikeus siihen saakka pidättää tavara tai muu suoritus.

Kuluttajan on pidettävä vastaanotettu tavara tai muu palautettavissa oleva suoritus elinkeinonharjoittajan saatavissa paikassa, jonne elinkeinonharjoittaja on sen toimittanut tai josta elinkeinonharjoittaja voi sen helposti noutaa. Noutopaikka on ilmoitettava elinkeinonharjoittajalle. Sopimusehdoissa voidaan määrätä, että postitse vastaanotettu tavara tai suoritus on palautettava kohtuullisen ajan kuluessa postitse.

Kuluttajan vastuu tavaran säilyttämisestä lakkaa viimeistään kahden kuukauden kuluttua tavaran vastaanottamisesta. Sen jälkeen kuluttaja saa tavaran, jollei myyjä mainitussa ajassa nouda tavaraa ja jollei se ole myyjän kannalta ilmeisen kohtuutonta. Jos kuluttaja peruuttamansa sopimuksen johdosta palauttaa tavaran myyjälle ilman palauttamiseen velvoittavaa sopimusehtoa, myyjän on korvattava kuluttajalle palauttamisesta aiheutuneet kulut.

Nopeaa apua lakiasioihin.