Mitä jos kotimyyntiasiakirjaa tai tilausvahvistusta ei kuulu eikä näy?

Kotimyyntiasiakirjan tai tilausvahvistuksen laiminlyönti on vakava paikka elinkeinonharjoittajan kannalta. Jos kotimyyntiasiakirjaa tai etämyynnin tilausvahvistusta ei toimiteta kuluttajalle, sopimus ei sido kuluttajaa. Kuluttajan on vedottava sopimuksen sitomattomuuteen vuoden kuluessa sopimuksen tekemisestä. Muuten sopimus tulee kuluttajaa sitovaksi.

Jos elinkeinonharjoittaja toimittaa kotimyyntiasiakirjan tai vahvistuksen ennen kuin kuluttaja on vedonnut sopimuksen sitomattomuuteen, kuluttajalla on lainmukainen peruuttamisoikeus siitä päivästä, jona hän sai asiakirjan tai vahvistuksen.

Jos sopimus raukeaa kuluttajan tekemän sitomattomuusilmoituksen perusteella, myyjän on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua ilmoituksen saatuaan palautettava saamansa maksusuoritukset sekä korvattava kuluttajalle tavaran tai muun suorituksen palauttamisesta aiheutuneet kulut.

Nopeaa apua lakiasioihin.