Onko vertaileva mainonta sallittua?

Vertailevalla mainonnalla tarkoitetaan mainontaa, josta voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa kilpailija tai kilpailijan markkinoima hyödyke.

Vertaileva mainonta on sallittua, jos se ei ole totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa ja se koskee hyödykkeitä, joita käytetään samaan tarkoitukseen tai samoihin tarpeisiin.

Hyödykkeiden yhtä tai useampaa olennaista, todennettavissa olevaa ja edustavaa ominaisuutta tai hyödykkeiden hintoja on verrattava puolueettomasti eikä mainonta saa aiheuttaa sekaannuksen vaaraa mainostajan ja kilpailijan tai heidän tavaramerkkiensä, toiminimiensä, muiden erottuvien tunnustensa taikka hyödykkeittensä kesken.

Vertailevassa mainonnassa ei saa väheksyä eikä halventaa kilpailijaa, eikä kilpailijan tavaramerkkiä tai muuta mainetta saa sopimattomasti käyttää hyväksi. Hyödykettä ei myöskään saa esittää sellaisen hyödykkeen jäljitelmänä tai toisintona, jolla on suojattu tavaramerkki.

Nopeaa apua lakiasioihin.