Kuka vastaa luottokortin oikeudettomasta käytöstä?

Kortinhaltija vastaa luottokortin oikeudettomasta käytöstä, jos hän on luovuttanut tunnusluvun toiselle tai jos tunnusluvun joutuminen vääriin käsiin johtuu kortinhaltijan lievää suuremmasta huolimattomuudesta.

Kortinhaltija on vastuussa luottokortin oikeudettomasta käytöstä myös silloin, jos hän on laiminlyönyt ilmoittaa kortin katoamisesta viivytyksettä katoamisen havaittuaan. Katoamisilmoituksen jälkeen sattuneesta oikeudettomasta käytöstä vastaa luotonantaja. Kortinhaltija ei vastaa oikeudettomasta käytöstä myöskään siinä tapauksessa, jos myyjä tai palveluksen suorittaja ei ole riittävän huolellisesti varmistunut haltijan oikeudesta käyttää luottokorttia.

Edellä sanottu koskee myös muuta tililuottoa ja siihen oikeuttavan tunnisteen käyttöä.

Nopeaa apua lakiasioihin.