Kuluttajaluottosopimukset

Kuluttajille suunnattuja, nopeasti ilman vakuuksia myönnettäviä luottoja kutsutaan kuluttajaluottosopimuksiksi eli tuttavallisemmin ns. pikavipeiksi. Kuluttajaluotolla tarkoitetaan luottoa, jonka elinkeinonharjoittaja eli luotonantaja sopimuksen mukaan myöntää tai lupaa myöntää kuluttajalle lainana, maksunlykkäyksenä tai muuna… Lue lisää »

Kulutusluoton maksun viivästymisessä tapahtuu sopimusrikkomus

Kulutusluoton maksun viivästymisessä on yleensä kysymyksessä kulutusluottosopimuksen vastainen sopimusrikkomus. Kulutusuluotto on luottoa, joka on myönnetty tai luvattu kuluttajalle lainana, maksulykkäyksenä tai muuna taloudellisena järjestelynä kuluttamista varten. Kulutusluottotermillä käsitetään yleensä kaikkia vakuudettomia… Lue lisää »

Luottokortti, luottokustannus ja luottohinta

Luottokortti on maksukortti (esim. VISA, MASTERCARD),  joka oikeuttaa luottosopimuksen kuluttajan tekemään kortilla ostoja ja saamaan myös luottoyhtiöltä kulutusluottoa ostoksiaan varten. Luottokortin käytöstä aiheutuu monenlaisia kustannuksia. Tämä artikkeli esittelee luottosopimukseen liittyvää… Lue lisää »

Luottolaitoksen toimilupahakemus

Luottolaitoksen toimilupahakemus toimitetaan Finanssivalvonnalle. Toimiluvan hakeminen ja sen saaminen on edellytys luottolaitostoiminnan aloittamiselle. Luottolaitostoimintaa käsitellään omissa artikkeleissaan. Luottolaitoksen toimilupahakemus määritellään sisällöllisesti asetuksella Kirjallisesta lupahakemuksesta on käytävä ilmi toimilupaa hakevan luottolaitoksen… Lue lisää »

Kuluttajaluoton mainonnassa annettavat tiedot

Kuluttajaluoton mainonnassa annettavista tiedoista on säädetty laissa. Lain vaatimukset ovat niin sanottuja minimivaatimuksia, joten niistä ei voida poiketa kuluttajan vahingoksi. Kuluttajaluottoa mainostettaessa on ilmoitettava luoton todellinen vuosikorko. Jos mainonnassa on… Lue lisää »

Luottolaitostoiminta on luvanvaraista

Luottolaitostoiminta on luvanvaraista. Se edellyttää lain mukaista toimilupaa. Luottolaitosta koskevien säännösten noudattamista valvoo Finanssivalvonta. Luottolaitostoiminta Luottolaitostoimintaa on liiketoimintaa, jossa yleisöltä vastaanotetaan takaisinmaksettavia varoja sekä tarjotaan omaan lukuun luottoja tai muuta… Lue lisää »

Tavaran takaisinotto: Luotonantajan tilitys

Tilitys tavaran takaisinotossa? Jos luotonantaja ottaa tavaran takaisin, hänen ja kuluttajan välillä on toimitettava tilitys. Tilityksessä kuluttajan hyväksi luetaan tavaran arvo sitä takaisin otettaessa. Arvo määräytyy sen mukaan, mitä myyjälle… Lue lisää »

Luottokortti: Luottokortin väärinkäyttö

Kuka vastaa luottokortin oikeudettomasta käytöstä? Kortinhaltija vastaa luottokortin oikeudettomasta käytöstä, jos hän on luovuttanut tunnusluvun toiselle tai jos tunnusluvun joutuminen vääriin käsiin johtuu kortinhaltijan lievää suuremmasta huolimattomuudesta. Kortinhaltija on vastuussa… Lue lisää »