Tilitys tavaran takaisinotossa?

Jos luotonantaja ottaa tavaran takaisin, hänen ja kuluttajan välillä on toimitettava tilitys. Tilityksessä kuluttajan hyväksi luetaan tavaran arvo sitä takaisin otettaessa. Arvo määräytyy sen mukaan, mitä myyjälle voidaan olettaa jäävän, kun tavara myydään uudelleen tarvittaessa kohtuullisesti kunnostettuna. Tavaran takaisinottoarvoa määritettäessä otetaan huomioon myös sopimuksessa mahdollisesti mainittu käteishinta sekä se, kuinka kauan tavara on ollut kuluttajan hallinnassa ja miten siitä on pidetty huolta.

Tilityksessä luotonantajan hyväksi luetaan maksamatta oleva osa luotosta, erääntyneiden erien korot sekä tavaran takaisin ottamisesta luotonantajalle aiheutuvat välttämättömät kulut ja maksut, jotka luotonantajan on suoritettava saadakseen tavaran haltuunsa. Lisäksi luotonantaja saa lukea hyväkseen saatavan tavaran kunnostamisesta, jos luotonantajalla on sen johdosta pidätysoikeus tavaraan.

Kuluttaja saa pitää tavaran, jos hän yhdellä kertaa suorittaa sen määrän, joka luetaan tilityksessä luotonantajan hyväksi.

Nopeaa apua lakiasioihin.