Elementtikaupan viivästys: Sopimuksen purkaminen

Saako sopimuksen purkaa viivästyksen vuoksi? Toimeksisaajan viivästyksen vuoksi tilaaja saa purkaa sopimuksen, jos viivästyksestä aiheutuu hänelle olennaista haittaa. Jos on painavia syitä olettaa, että purkuun oikeuttava viivästys tapahtuu, on tilaajalla… Lue lisää »

Elementtikauppa: Elementtikaupan viivästys

Jos elementit ovat toimeksisaajan viivästyksen vuoksi luovuttamatta sovitun hinnan tai sen osan erääntymisen ajankohtana, tilaajalla on oikeus pidättyä maksusta, kunnes luovutus tapahtuu. Tilaaja ei saa kuitenkaan pidättää enempää kuin mihin… Lue lisää »

Taloelementtien kauppa ja rakennusurakka: Vakiokorvaus

Mikä on vakiokorvaus? Tilaajalla on elementtien tai urakan viivästyessä lakisääteinen oikeus vakiokorvaukseen. Sen määrä on ensimmäisen viivästyskuukauden kultakin alkaneelta viikolta 0,5 prosenttia vastaavasta osasta hintaa. Ensimmäisen viivästyskuukauden jälkeen vakiokorvaus on… Lue lisää »

Elementtikauppa: Sopimuksen peruuttaminen

Mitä jos peruutan sopimuksen, jätän maksun suorittamatta, tai muuten rikon sopimusta? Elementtitilauksen peruuttaminen on sopimusrikkomus. Jos tilaaja peruuttaa elementtien tilauksen ennen niiden luovutusta, toimeksisaajalla ei ole oikeutta pysyä sopimuksessa ja… Lue lisää »