Mitä tarkoitetaan taloelementtien kaupalla ja rakennusurakalla?

Taloelementtien kaupasta ja rakennusurakasta on kuluttajansuojalaissa omat säännöksensä. Säännökset koskevat elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisiä sopimuksia, joiden sisältönä on asennusvalmiiden taloelementtien toimittaminen ja mahdollisesti asentaminen taikka rakennuksen perus- tai korjausrakentaminen.

Toimeksisaajan viivästystä koskevia säännöksiä sovellettaessa taloelementit katsotaan luovutetuiksi vasta silloin, kun asennustyö on saatettu loppuun, jos asennustyö on sovittu toimittajan tehtäväksi. Rakennusurakka on luovutettu, kun se on suoritettu loppuun ja mahdollisesti sovittu vastaanottokatselmus on toimitettu.

Jos taloelementtien tai rakennusurakan luovutusajankohtaa ei ole sovittu, luovutuksen tulee tapahtua kohtuullisessa ajassa sopimuksenteosta. Tilaajalle tulisi kohtuullisessa ajassa etukäteen ilmoittaa täsmällisen suorituksen ajankohta, jos toimeksisaajan on mahdollista ajankohdasta päättää.

Toimeksisaajan vastuulla on elementeistä ennen luovutusta aiheutuvat kuljetus- ja varastointikulut. Toisinkin voidaan sopia. Kustannukset, jotka aiheutuvat luovutuksen viivästymisestä tilaajan puolella olevan syyn johdosta, kuuluvat lähtökohtaisesti tilaajan maksettaviksi.

Toimeksisaajalla on vaaranvastuu siitä, että elementtejä vahingoittuu tilaajasta riippumattomasta syystä ennen luovutusta. Toimeksisaaja on vastuussa elementtien kunnosta luovutuksen tapahtumiseen saakka. Jos luovutus viivästyy tilaajan syystä, ei toimeksisaajan vastuu jatku enää sen jälkeen kun toimeksisaaja on tehnyt sen, mitä luovutus häneltä edellyttää.

Jos vaaranvastuu on siirtynyt tilaajalle, on tämä velvollinen maksamaan sovitun hinnan, vaikka elementtien asennus tai rakennusurakka tämän jälkeen huononeekin, jos syy ei ole elementtien toimittajan tai rakennusurakan suorittajan. Syy voi olla tilaajan oma huolimattomuus tai jokin ulkopuolinen syy.

Nopeaa apua lakiasioihin.