Mitä jos elementtien toimitus tai rakennusurakka viivästyy?

Toimeksisaajan viivästyksen seuraamukset ovat taloelementtien ja rakennusurakan kohdalla melko samat kuin normaaleissakin kuluttajanpalvelussopimuksissa. Tilaajalla on viivästyksen johdosta oikeus pidättyä maksusta, oikeus vaatia tilauksen täyttämistä, oikeus sopimuksen purkuun sekä oikeus vahingonkorvaukseen. Erityisenä viivästyksen seuraamuksena voi olla oikeus vakiokorvaukseen.

Seuraamukset ovat asteittaisia lievemmästä ankarampaan sen mukaan, kuinka olennainen viivästyksen aiheuttama sopimusrikkomus kulloinkin kyseessä on. Seuraamuksen voivat olla myös yhtäaikaisia. Samalla kun tilaaja pidättyy suorittamasta sovittua maksua hän voi vaatia tilauksen täyttämistä. Sopimuksen purkaessaan tilaajalla on tavallisesti samanaikainen oikeus vahingonkorvaukseen.

Nopeaa apua lakiasioihin.