Valmismatkat

Matkanjärjestäjän suorituksen virhe ja sen seuraukset ›

Matkanjärjestäjän suorituksen virhe voi tulla kysymykseen, jos, matka ei palveluksiltaan tai muilta järjestelyiltään vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sovitun, eli jos matka ei ole sopimuksenmukainen. Virhe suorituksessa voi olla myös silloin matkanjärjestäjä on laiminlyönyt antaa matkustajalle laissa määrättyjä ennakkotietoja tai ennen sopimusta annettavia tietoja ja tämän voidaan olettaa vaikuttaneen matkustajan päätöksentekoon. Virhe voi olla suorituksessa Lue lisää ›

Matkustajan oikeus peruuttaa valmismatka ›

Matkustajan oikeus peruuttaa valmismatka on kirjattu lakiin. Yleensä matkanjärjestäjän intressissä on, että kaikki matkustajat pysyvät sopimuksessa. Myös matkustajan kannalta asialla on usein merkitystä, koska valtaosa valmismatkoista on maksettava etukäteen. Matkustajan oikeus peruuttaa valmismatka – Perusteet Matkustajalla on oikeus peruuttaa valmismatkaa koskeva sopimus, jos hänellä on perusteltua aihetta uskoa, ettei matkaa voida toteuttaa sovitulla tavalla tai Lue lisää ›

Matkanjärjestäjän oikeus peruuttaa matka ›

Matkanjärjestäjän oikeus peruuttaa matka perustuu lakiin. Järjestäjän vastuulla on lähtökohtaisesti järjestää sopimuksenmukainen matka. Joissakin tilanteissa matkan peruuttaminen voi kuitenkin tulla kysymykseen. Matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa matka vähäisen osanottajamäärän takia vain, jos matkanjärjestäjä on esitteessä tai sopimusehdoissa maininnut matkan toteuttamisen riippuvan osanottajamäärästä. Matkanjärjestäjän on lisäksi mainittava ajankohta, jolloin peruuttamisesta viimeistään ilmoitetaan. Jos esitteessä ei ole mainintaa Lue lisää ›

Valmismatka ja matkaesitteen tiedot ›

Valmismatka on usimmiten matkailupalvelujen yhdistelmä, jonka kuluttaja ostaa pakettina. Valmismatka voi sisältää esim. hotellin ja erilaisia oheispalveluita, useimmissa tapauksissa se lienee sisältää hotellin ja lennot matkakohteeseen. Palvelun järjestäjäää kutsutaan matkanjärjestäjäksi. Matkanjärjestäjä vastaa matkaan kuuluvista palveluista. Matkanjärjestäjän vastuulla on koko myymänsä paketti. Vastuuta ei voida siirtä mahdollisille kohdemaassa oleville alihankkijoille. Matkanvälittäjällä tarkoitetaan sitä, joka matkanjärjestäjän lukuun välittää valmismatkoja Lue lisää ›

Virheellinen matka: Hyvitys virheellisestä matkasta ›

Voiko matkan virheellisyydestä saada hyvitystä? Matkanjärjestäjä on vastuussa siitä, että matka palveluksiltaan ja muilta ominaisuuksiltaan vastaa sitä, mitä on sovittu. Jos matka poikkeaa sovitusta tai jos matkanjärjestäjä on laiminlyönyt antaa matkustajalle oleellisia tietoja matkasta, on matkassa virhe. Virheen johdosta matkustajalla on oikeus hyvitykseen. Vähäisiä muutoksia ennalta sovittuun tai vähäisiä puutteita matkanjärjestelyissä ei kuitenkaan pidetä virheenä, Lue lisää ›

Valmismatka: Välittäjän vastuu valmismatkoissa ›

Mikä on valmismatkan välittäjän vastuu? Matkanjärjestäjä voi olla eri kuin valmismatkan välittäjä. Välittäjänä eri matkanjärjestäjien matkoille toimii usein keskitetysti jokin matkatoimisto. Valmismatkan välittäjä vastaa matkustajalle annettavista tiedoista ja sopimuksen täyttämisestä samalla tavoin kuin matkanjärjestäjä. Vastuuta ei kuitenkaan synny, jos välittäjä toimii suomalaisen matkanjärjestäjän lukuun ja matkustaja on seikasta tietoinen valmismatkasopimusta tehtäessä. Matkanjärjestäjälle tehtävät ilmoitukset kuluttaja Lue lisää ›

Valmismatka: Valmismatkoja sääntelee oma laki ›

Mikä on valmismatka? Valmismatkojen markkinoinnista ja sopimuksenteosta on oma lakinsa. Lain säännöksiä on noudatettava, kun elinkeinonharjoittaja tarjoaa matkailupalveluksia vastiketta vastaan ja muutoin kuin satunnaisesti ja matka kestää yli 24 tuntia tai majoituksen yön aikana. Valmismatka suuntautuu usein ulkomaan lomakohteeseen. Valmismatkalla tarkoitetaan etukäteen järjestettyä matkapakettia, johon sisältyy vähintään kuljetus ja majoitus, tai jompikumpi niistä sekä lisäksi Lue lisää ›

Valmismatka: Matkaesitteen tiedot asianmukaiset? ›

Mitä tietoja valmismatkasta on annettava? Matkaesitteessä, mikäli sellainen on kuluttajan saataville laadittu, on mainittava matkasopimukseen sovellettavat yleiset ehdot ja matkaa koskevat keskeiset tiedot. Ilmoitetut sopimusehdot ja muut tiedot sitovat matkanjärjestäjää. Matkanjärjestäjä voi esitteessä kuitenkin varata tilaisuuden muuttaa tietoja ja tietojen muutos on mahdollinen, jos se tapahtuu kuluttajan tieten ennen matkasopimuksen tekoa. Matkustajalle on ennen sopimuksen Lue lisää ›

Valmimatkasopimus: Valmismatkasopimuksen sitovuus ›

Milloin valmismatkasopimus tulee matkustajaa sitovaksi? Ulkomaille tehtävää valmismatkaa koskeva sopimus sitoo matkustajaa vasta, kun hän maksaa matkan hinnan tai matkanjärjestäjän määräämän osan hinnasta. Jos hintaa ei ole sovittuun päivään mennessä maksettu, varaus peruuntuu. Sopimuksen sitovuudesta jo ennen hinnan maksamista voidaan matkustajan kanssa erikseen sopia.

Vahingonkorvaus: Matkavahinko ›

Korvataanko matkan aiheuttamat vahingot? Matkustaja voi olla oikeutettu korvaukseen henkilö-, esine- ja varallisuusvahingosta, jonka matkanjärjestäjän suorituksessa oleva virhe on hänelle aiheuttanut. Oikeus korvaukseen on olemassa, jos huolimattomuus matkanjärjestäjän puolella on syynä matkan epätoivottuun kulkuun. Vahingonkorvausta on oikeus samoin edellytyksin saada myös matkatavaroiden kuljetuksen viivästymisen aiheuttamasta tavaroiden käytön estymisestä. Matkanjärjestäjä on viimekädessä vastuussa vahinkojen korvaamisesta. Jos Lue lisää ›