Vahingonkorvaus: Matkavahinko

Korvataanko matkan aiheuttamat vahingot? Matkustaja voi olla oikeutettu korvaukseen henkilö-, esine- ja varallisuusvahingosta, jonka matkanjärjestäjän suorituksessa oleva virhe on hänelle aiheuttanut. Oikeus korvaukseen on olemassa, jos huolimattomuus matkanjärjestäjän puolella on… Lue lisää »

Valmismatka ja matkaesitteen tiedot

Valmismatka on usimmiten matkailupalvelujen yhdistelmä, jonka kuluttaja ostaa pakettina. Valmismatka voi sisältää esim. hotellin ja erilaisia oheispalveluita, useimmissa tapauksissa se lienee sisältää hotellin ja lennot matkakohteeseen. Palvelun järjestäjäää kutsutaan matkanjärjestäjäksi. Matkanjärjestäjä… Lue lisää »

Valmismatka: Valmismatkoja sääntelee oma laki

Mikä on valmismatka? Valmismatkojen markkinoinnista ja sopimuksenteosta on oma lakinsa. Lain säännöksiä on noudatettava, kun elinkeinonharjoittaja tarjoaa matkailupalveluksia vastiketta vastaan ja muutoin kuin satunnaisesti ja matka kestää yli 24 tuntia… Lue lisää »

Valmismatka: Matkaesitteen tiedot asianmukaiset?

Mitä tietoja valmismatkasta on annettava? Matkaesitteessä, mikäli sellainen on kuluttajan saataville laadittu, on mainittava matkasopimukseen sovellettavat yleiset ehdot ja matkaa koskevat keskeiset tiedot. Ilmoitetut sopimusehdot ja muut tiedot sitovat matkanjärjestäjää.… Lue lisää »

Valmimatkasopimus: Valmismatkasopimuksen sitovuus

Milloin valmismatkasopimus tulee matkustajaa sitovaksi? Ulkomaille tehtävää valmismatkaa koskeva sopimus sitoo matkustajaa vasta, kun hän maksaa matkan hinnan tai matkanjärjestäjän määräämän osan hinnasta. Jos hintaa ei ole sovittuun päivään mennessä… Lue lisää »

Valmismatka: Välittäjän vastuu valmismatkoissa

Mikä on valmismatkan välittäjän vastuu? Matkanjärjestäjä voi olla eri kuin valmismatkan välittäjä. Välittäjänä eri matkanjärjestäjien matkoille toimii usein keskitetysti jokin matkatoimisto. Valmismatkan välittäjä vastaa matkustajalle annettavista tiedoista ja sopimuksen täyttämisestä… Lue lisää »

Matkanjärjestäjän oikeus peruuttaa matka

Matkanjärjestäjän oikeus peruuttaa matka perustuu lakiin. Järjestäjän vastuulla on lähtökohtaisesti järjestää sopimuksenmukainen matka. Joissakin tilanteissa matkan peruuttaminen voi kuitenkin tulla kysymykseen. Matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa matka vähäisen osanottajamäärän takia vain,… Lue lisää »

Matkustajan oikeus peruuttaa valmismatka

Matkustajan oikeus peruuttaa valmismatka on kirjattu lakiin. Yleensä matkanjärjestäjän intressissä on, että kaikki matkustajat pysyvät sopimuksessa. Myös matkustajan kannalta asialla on usein merkitystä, koska valtaosa valmismatkoista on maksettava etukäteen. Matkustajan… Lue lisää »