Valmismatka on usimmiten matkailupalvelujen yhdistelmä, jonka kuluttaja ostaa pakettina. Valmismatka voi sisältää esim. hotellin ja erilaisia oheispalveluita, useimmissa tapauksissa se lienee sisältää hotellin ja lennot matkakohteeseen.

Palvelun järjestäjäää kutsutaan matkanjärjestäjäksi. Matkanjärjestäjä vastaa matkaan kuuluvista palveluista. Matkanjärjestäjän vastuulla on koko myymänsä paketti. Vastuuta ei voida siirtä mahdollisille kohdemaassa oleville alihankkijoille. Matkanvälittäjällä tarkoitetaan sitä, joka matkanjärjestäjän lukuun välittää valmismatkoja koskevia sopimuksia.

Matkaesite on valmismatkan mainontaa

Jos valmismatkasta laaditaan  esite, siinä on mainittava esitteen voimassaoloaika, matkanjärjestäjän nimi ja yhteystiedot sekä seuraavat matkaa koskevat tiedot; Matkan hinta, hintaan sisältyvät palvelut, mahdolliset erikseen perittävät maksut ja maksuehdot. Matkaesitteessä on myös oltava matkan kohde, kiertomatkan kohteet ja matkareitti. Kuluttajalle on myös ilmoitettava matkan kesto päivinä tai viikkointa ja oleskeluajat eri paikkakunnilla sekä lähtö- ja paluupäivämäärät ja -paikat.

Matkaesitteestä on ilmettävä myös kulkuvälineet ja kuljetusmuodot, matkustusluokat ja alustava aikataulu sekä majoituksen muoto, sijainti ja luokitus tai muu mukavuustasoa kuvaava selvitys. Majoituksen pääominaisuudet on myös kerrottava. Matkaesitteessä on myös kerrottava Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden kansalaisten tarvitsemista matkustusasiakirjoista ja niiden hankkimiseen yleensä tarvittavasta ajasta sekä oleskelua koskevat terveysmääräykset.

Valmismatkasta laadittavassa matkaesitteessä on mainittava myös tarve kattaa henkilö henkilö- ja esinevahingoista sekä matkan peruuttamisesta koituvat kulut vapaehtoisella matkavakuutuksella sekä vaaditaanko matkan toteuttamiseen vähimmäismäärä matkustajia ja milloin matkan mahdollisesta peruuttamisesta vähäisen osanottajamäärän takia viimeistään ilmoitetaan. Myös se, onko matkanvälittäjä asettanut vakuuden ja minkä valtion lain mukaan vakuus on asetettu ja kattaako se tarjotun matkan.

Valmismatkat on useimmiten maksettava etukäteen. Kuluttaja joutuu siis ottamaan taloudellisen riskin. Matkatoimiston luotettavuuden voi tarkistaa Kilpailu- ja kuluttajaviraston matkatoimistorekisteristä.

Nopeaa apua lakiasioihin.