Milloin valmismatkasopimus tulee matkustajaa sitovaksi?

Ulkomaille tehtävää valmismatkaa koskeva sopimus sitoo matkustajaa vasta, kun hän maksaa matkan hinnan tai matkanjärjestäjän määräämän osan hinnasta. Jos hintaa ei ole sovittuun päivään mennessä maksettu, varaus peruuntuu. Sopimuksen sitovuudesta jo ennen hinnan maksamista voidaan matkustajan kanssa erikseen sopia.

Nopeaa apua lakiasioihin.