Voiko matkan virheellisyydestä saada hyvitystä?

Matkanjärjestäjä on vastuussa siitä, että matka palveluksiltaan ja muilta ominaisuuksiltaan vastaa sitä, mitä on sovittu. Jos matka poikkeaa sovitusta tai jos matkanjärjestäjä on laiminlyönyt antaa matkustajalle oleellisia tietoja matkasta, on matkassa virhe. Virheen johdosta matkustajalla on oikeus hyvitykseen. Vähäisiä muutoksia ennalta sovittuun tai vähäisiä puutteita matkanjärjestelyissä ei kuitenkaan pidetä virheenä, jos matkustaja on niihin kohtuudella voinut matkakohteen tai matkan luonteen perusteella varautua.

Matkustajan on tehtävä virheilmoitus matkanjärjestäjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Muutoin oikeus vedota virheeseen menetetään.

Matkanjärjestäjän on korjattava virhe viivytyksettä. Korjaamisesta saa kuitenkin kieltäytyä, jos siitä aiheutuisi kohtuuttomia kustannuksia tai kohtuutonta haittaa. Matkustaja saa kieltää virheen korjaamisen, jos siitä aiheutuu matkustajalle olennaista haittaa. Jos virhettä ei ole korjattu viivytyksettä tai jos virhe ei ole korjattavissa, matkustajalla on oikeus virheen merkitystä vastaavaan hinnanalennukseen.

Nopeaa apua lakiasioihin.