Korvataanko matkan aiheuttamat vahingot?

Matkustaja voi olla oikeutettu korvaukseen henkilö-, esine- ja varallisuusvahingosta, jonka matkanjärjestäjän suorituksessa oleva virhe on hänelle aiheuttanut. Oikeus korvaukseen on olemassa, jos huolimattomuus matkanjärjestäjän puolella on syynä matkan epätoivottuun kulkuun. Vahingonkorvausta on oikeus samoin edellytyksin saada myös matkatavaroiden kuljetuksen viivästymisen aiheuttamasta tavaroiden käytön estymisestä. Matkanjärjestäjä on viimekädessä vastuussa vahinkojen korvaamisesta. Jos vahingot korvataan matkavakuutuksen perusteella, voi vakuutusyhtiö periä takautuvat korvaukset matkanjärjestäjältä. Jos matkavakuutus ei korvaa, korvausta on perittävä suoraan matkanjärjestäjältä.

Nopeaa apua lakiasioihin.