Mitä tietoja valmismatkasta on annettava?

Matkaesitteessä, mikäli sellainen on kuluttajan saataville laadittu, on mainittava matkasopimukseen sovellettavat yleiset ehdot ja matkaa koskevat keskeiset tiedot. Ilmoitetut sopimusehdot ja muut tiedot sitovat matkanjärjestäjää. Matkanjärjestäjä voi esitteessä kuitenkin varata tilaisuuden muuttaa tietoja ja tietojen muutos on mahdollinen, jos se tapahtuu kuluttajan tieten ennen matkasopimuksen tekoa.

Matkustajalle on ennen sopimuksen tekemistä annettava tiedot matkan sisällöstä, tarvittavista matkustusasiakirjoista, matkaa ja oleskelua koskevista terveysmääräyksistä sekä sopimukseen sovellettavista ehdoista. Sopimusehdot on erikseen kirjallisina annettava, jos ne eivät sisälly matkaesitteeseen.

Matkustajalle on hyvissä ajoin ennen matkan alkamista ilmoitettava tiedot kuljetusyhteyksistä aikatauluineen. Lisäksi on annettava muita matkustajalle tarpeellisia tietoja esim. matkalla kohtaavan sairauden tai onnettomuuden varalle.

Nopeaa apua lakiasioihin.