Tuoteturvallisuus

Tuoteturvallisuus: Uusi tuoteturvallisuuslaki ›

Ovatko hankkimasi tavarat turvallisia? Helmikuussa 2004 on tullut voimaan uusi tuoteturvallisuutta koskeva laki, jolla vanha tuoteturvallisuuslaki on kumottu. Nykyinen laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta on keskeisiltä osiltaan samansisältöinen kuin vanha tuoteturvallisuuslaki. Lain tarkoitus on ehkäistä kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten aiheuttamia terveys- ja omaisuusvaaroja ja lakia sovelletaan yleislakina kulutustavaroihin ja –palveluihin, jollei niistä muissa laeissa ole annettu Lue lisää ›

Tavaroiden turvallisuus: Lelujen turvallisuus ja CE-merkintä ›

Ovatko lastesi lelut turvallisia? Lelulla tarkoitetaan tuotetta tai materiaalia, joka on suunniteltu tai selvästi tarkoitettu alle 14-vuotiaan lapsen leikkeihin. Laissa on säännökset lelujen turvallisuusvaatimuksista. Markkinoille ei saa tuoda sellaisia leluja, jotka eivät täytä lain vaatimuksia. Valvontaviranomaiset voivat asettaa lelulle markkinointikiellon, jos lelu ei ole lain turvallisuusvaatimusten mukainen. Lelut, niiden osat tai pakkaukset eivät saa aiheuttaa Lue lisää ›