Ovatko lastesi lelut turvallisia?

Lelulla tarkoitetaan tuotetta tai materiaalia, joka on suunniteltu tai selvästi tarkoitettu alle 14-vuotiaan lapsen leikkeihin.

Laissa on säännökset lelujen turvallisuusvaatimuksista. Markkinoille ei saa tuoda sellaisia leluja, jotka eivät täytä lain vaatimuksia. Valvontaviranomaiset voivat asettaa lelulle markkinointikiellon, jos lelu ei ole lain turvallisuusvaatimusten mukainen.

Lelut, niiden osat tai pakkaukset eivät saa aiheuttaa kuristumis- tai tukehtumisvaaraa. Lelujen on oltava rakenteeltaan sellaisia, etteivät ne aiheuta särkyessään tai vääntyessään ruumillisen vamman vaaraa. Helposti syttyviä materiaaleja ei leluissa saa käyttää, eikä räjähdysvaaraa saa olla.

Vaarallisia kemikaaleja lelu tai siitä vapautuvat kaasut eivät saa sisältää. Sähkökäyttöisten lelujen nimellisjännite tai minkään osan jännite ei saa olla 24 volttia suurempi. Sähköiskun varalta lelut on erikseen suojattava. Lelujen tulee olla niin hygieenisiä ja puhtaita, etteivät ne aiheuta infektio-, sairastumis- tai saastumisvaaraa.

Lelun käyttämisestä aiheutuvasta vaarasta ja vaaran torjunnasta on ilmoitettava, jos se on terveyden kannalta tarpeen. Ilmoitusvelvollisuus koskee erityisesti leluja, jotka saattavat aiheuttaa vaaraa alle kolmevuotiaille lapsille. Tarvittaessa on ilmoitettava lelun käyttäjän vähimmäisikä tai annettava suositus, että lelua käytetään vain lasta valvovan henkilön valvonnassa.

Leluihin on ennen niiden markkinoille saattamista kiinnitettävä CE-merkintä, jolla lelun valmistaja vahvistaa, että lelut ovat lain vaatimusten mukaisia. CE-merkintä on kiinnitettävä kaikkiin valmistettuihin leluihin tai niiden pakkauksiin siten, että merkinnät ovat näkyviä, helppolukuisia ja kestäviä. Leluissa ei saa olla sellaisia merkintöjä tai kirjoituksia, jotka voidaan sekoittaa CE-merkintään.

Jos CE-merkintä puuttuu, lelu kannattaa palauttaa myyjälle tai pyytää tätä varmistamaan lelun turvallisuus.

Nopeaa apua lakiasioihin.