Tuotevastuu: Elinkeinonharjoittajan vastuu tuotevahingoista

Mitä tuotevastuu tarkoittaa?

Tuotevastuu on elinkeinonharjoittajan vastuuta niistä vahingoista, jotka aiheutuvat hänen valmistamasta, tuottamasta, maahantuomasta tai joissakin tapauksissa myös myymästä tuotteesta. Kysymyksessä on siis vastuu tuotevahingoista.

Tuotevahingon korvaamisesta on säännökset tuotevastuulaissa. Tuotevastuu on eri asia kuin tuoteturvallisuuslain mukainen vastuu. Myös kuluttajansuojalain mukainen virhevastuu on syytä pitää tuotevastuusta erillään.

Tuotevahinkona pidetään tuotteen aiheuttamaa vahinkoa henkilölle tai pääasiassa yksityiseen tarkoitukseen käytetylle omaisuudelle. Se onko omaisuutta käytetty yksityiseen tarkoitukseen, ratkaistaan vahingon tapahtuma-ajankohdan tilanteen mukaan.

Nopeaa apua lakiasioihin.