Matkustajan oikeus peruuttaa valmismatka on kirjattu lakiin. Yleensä matkanjärjestäjän intressissä on, että kaikki matkustajat pysyvät sopimuksessa. Myös matkustajan kannalta asialla on usein merkitystä, koska valtaosa valmismatkoista on maksettava etukäteen.

Matkustajan oikeus peruuttaa valmismatka – Perusteet

Matkustajalla on oikeus peruuttaa valmismatkaa koskeva sopimus, jos hänellä on perusteltua aihetta uskoa, ettei matkaa voida toteuttaa sovitulla tavalla tai hänen henkeään tai terveyttään vaarantamatta. Vaara voi aiheutua sotatoimista, luonnonmullistuksista, lakoista tai vastaavista tilanteista.

Matkustajalla on oikeus peruuttaa matka myös jos matkanjärjestäjä on olennaisesti korottanut matkan hintaa (hinnanmuutoksista on ollut varaus sopimuksessa) tai tehnyt muun sopimusehdon perusteella muita olennaisia muutoksia sopimukseen.

Matkustaja voi olla oikeutettu peruuttamaan matkan myös henkilökohtaisista syistä jos hän on estynyt osallistumasta matkalle häntä kohdanneen odottamattoman ja vakavan tapahtuman takia ja sopimuksen peruuttamiseen on sen vuoksi painava syy.

Matkustajan oikeutta peruuttaa sopimus henkilökohtaisilla perusteilla voidaan sopimusehdoissa rajoittaa, jos kustannukset matkan peruuttamisesta jäisivät kokonaan tai pääasiassa matkanjärjestäjän kannettaviksi sen vuoksi, että matkaa ei voi saada myydyksi toiselle matkan yksilöllisyyden, erityisluonteen tai muun merkitykseltään vastaavan syyn takia.

Peruuttamisesta ilmoittaminen

Peruuttamisesta on ilmoitettava matkanjärjestäjälle viivytyksettä ja, jos sopimus peruutetaan. Henkilökohtaisestä syystä johtuvasta perusteesta on esitettävä luotettava selvitys matkalle lähdön estäneestä tapahtumasta. Matkanjärjestäjän on viivytyksettä palautettava matkustajan maksusuoritukset.

Matkanjärjestäjä saa periä kohtuullisen korvauksen matkan peruuttamisesta aiheutuvista tarpeellisista toimenpiteistä, jos matkustajan peruuttaminen on johtunut henkilökohtaisista syistä.

Nopeaa apua lakiasioihin.