Matkanjärjestäjän oikeus peruuttaa matka perustuu lakiin. Järjestäjän vastuulla on lähtökohtaisesti järjestää sopimuksenmukainen matka. Joissakin tilanteissa matkan peruuttaminen voi kuitenkin tulla kysymykseen.

Matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa matka vähäisen osanottajamäärän takia vain, jos matkanjärjestäjä on esitteessä tai sopimusehdoissa maininnut matkan toteuttamisen riippuvan osanottajamäärästä. Matkanjärjestäjän on lisäksi mainittava ajankohta, jolloin peruuttamisesta viimeistään ilmoitetaan. Jos esitteessä ei ole mainintaa vähimmäisosallistujista, ei matkaa tällä perusteella voi peruuttaa.

 Jollei matkustaja saa korvaavaa matkaa, on matkanjärjestäjän peruutettuaan matkan viivytyksettä palautettava matkustajan maksusuoritukset.Matkanjärjestäjän on lisäksi korvattava matkustajalle matkalle lähtöön välittömästi liittyneet peruuttamisen johdosta hyödyttömiksi käyneet kulut.

Matkanjärjestäjän oikeus peruuttaa matka ja muuttaa matkajärjestelyjä ylivoimaisen esteen takia

Matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa matka, jos matkanjärjestäjän mahdollisuudet toteuttaa matka sovitulla tavalla ovat sopimuksen päättämisen jälkeen olennaisesti vaikeutuneet matkakohteessa tai sen läheisyydessä ilmenneiden sotatoimien, luonnonmullistuksen, lakon tai vastaavan tilanteen takia taikka jos matkaa ei muusta odottamattomasta syystä voida toteuttaa vaarantamatta matkustajan henkeä tai terveyttä.

Peruuttamisesta on ilmoitetaan matkustajalle niin pian kuin mahdollista. Jollei matkustaja saa korvaavaa matkaa, on matkanjärjestäjän peruutettuaan matkan viivytyksettä palautettava matkustajan maksusuoritukset.

Jos peruuttamieen oikeuttava tilanne syntyy matkan aikana, matkanjärjestäjällä on oikeus keskeyttää matka ja tehdä matkaohjelmaan muita välttämättömiä muutoksia. Matkanjärjestäjän on viivytyksettä matkan jälkeen palautettava matkustajalle saamatta jääneitä palveluksia vastaava osa matkan hinnasta.

Nopeaa apua lakiasioihin.