Mitä elementtikauppa saa minulle maksaa ja milloin maksan?

Jos kiinteästä hinnasta ei ole sovittu, saa annettu hinta-arvio ylittyä korkeintaan 15 prosentilla. Sovittua hintaa koskeva hinnankorotusehto on eräissä tapauksissa mahdollinen, mm. silloin jos suoritus lykkääntyy tilaajan syystä ja tänä aikana tapahtuu kustannustason nousu. Jos korotus on yli 5 prosenttia hinnasta, voi tilaajalla olla oikeus purkaa sopimus.

Suorituksen hinta on maksettava toimeksisaajan sitä vaatiessa, ellei muuta ole sovittu. Tilaaja ei kuitenkaan ole velvollinen maksamaan hintaa ennenkuin hän on saanut mahdollisuuden tarkastaa suoritus.

Nopeaa apua lakiasioihin.