Jos elementit ovat toimeksisaajan viivästyksen vuoksi luovuttamatta sovitun hinnan tai sen osan erääntymisen ajankohtana, tilaajalla on oikeus pidättyä maksusta, kunnes luovutus tapahtuu. Tilaaja ei saa kuitenkaan pidättää enempää kuin mihin hänellä ilmeisesti on oikeus, jos luovutus on viivästynyt vain osaksi. Luovutuksen tapahduttua tilaajalla on oikeus pidättää hinnasta määrä, joka on tarpeen viivästykseen perustuvan korvausvaatimuksen vakuudeksi.

Tilaajalla on myös oikeus pidättyä maksamasta erääntynyttä etukäteismaksua toimeksisaajan ennakkoviivästyksen vuoksi, jos tilaajalla on perusteltua aihetta olettaa, että elementtien tai urakan luovutus tulee olennaisesti viivästymään. Oikeutta pidätykseen ei ole, jos toimeksisaaja saattaa todennäköiseksi, että hän kykenee täyttämään sopimuksen ajoissa.

Nopeaa apua lakiasioihin.