Saako sopimuksen purkaa viivästyksen vuoksi?

Toimeksisaajan viivästyksen vuoksi tilaaja saa purkaa sopimuksen, jos viivästyksestä aiheutuu hänelle olennaista haittaa. Jos on painavia syitä olettaa, että purkuun oikeuttava viivästys tapahtuu, on tilaajalla oikeus purkaa sopimus jo ennen sovittua luovutusajankohtaa.

Jos viivästys on kestänyt alle 60 päivää, ei tilaaja saa purkaa elementtikauppaa, jonka kohteena olevat elementit on valmistettava erityisesti ostajaa varten eikä toimeksisaaja voi ilman huomattavaa tappiota käyttää niitä hyväkseen muulla tavoin. Jos sopimuksessa pysyminen olisi tilaajan kannalta kohtuuton, hän saa kuitenkin purkaa sopimuksen jo ennen kuin viivästys on kestänyt 60 päivää.

Jos sopimusta purettaessa toimeksisaajan jo tekemää suoritusta ei voida palauttaa olennaisesti muuttumattomana, toimeksisaajalla on oikeus saada suorituksestaan korvaus, joka vastaa sen arvoa tilaajalle. Jos tilaaja purkaa täyttämättä jääneen sopimuksen, hänellä on oikeus saada käyttöönsä rakennusta koskevat piirustukset ja muut ohjeet jotka ovat tarpeen työn loppuun saattamiseksi.

Nopeaa apua lakiasioihin.