Korvataanko viivästyksen aiheuttama vahinko?

Jos tilaajalle aiheutuu vahinkoa elementtien toimituksen taikka rakennusurakan viivästymisen vuoksi, on hänellä oikeus saada vahingonkorvausta. Myös tilaajan perheenjäsenellä voi olla oikeus saada korvausta vahingosta. Toimeksisaaja ei kuitenkaan ole velvollinen korvaamaan vahinkoa, jos viivästys johtuu ennalta arvaamattomasta seikasta, jota toimeksisaaja ei kohtuudella ole voinut voittaa.

Välillisen vahingon toimeksisaaja on velvollinen korvaamaan vain, jos viivästys tai vahinko johtuu huolimattomuudesta hänen puolellaan. Välillistä vahinkoa on mm. tulon menetys viivästyksen vuoksi.

Nopeaa apua lakiasioihin.