Mikä on vakiokorvaus?

Tilaajalla on elementtien tai urakan viivästyessä lakisääteinen oikeus vakiokorvaukseen. Sen määrä on ensimmäisen viivästyskuukauden kultakin alkaneelta viikolta 0,5 prosenttia vastaavasta osasta hintaa. Ensimmäisen viivästyskuukauden jälkeen vakiokorvaus on 1 prosentti hinnasta kultakin alkavalta viivästysviikolta.

Vakiokorvauksen enimmäismäärä on 10 prosenttia hinnasta. Tilaajalla on kuitenkin oikeus lisäksi saada muuta korvausta vahingostaan. Velvollisuutta vakiokorvauksen maksamiseen ei ole, jos toimeksisaajaa kohtaa este, jota hän ei ole voinut ennakoida ja jota hän ei kohtuudella voi voittaa.

Nopeaa apua lakiasioihin.