Milloin taloelementtien kaupassa tai rakennusurakassa on virhe?

Toimeksisaajan suorituksessa on virhe, jos se ei sisällöltään, laadultaan tai muilta ominaisuuksiltaan vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Tämä on yleinen virhesäännös, joka samankaltaisena toistuu muissakin kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisissä sopimuksissa. Suorituksessa on aina virhe, jos se ei vastaa voimassa olleita säännöksiä tai hyvään rakentamistapaan sisältyviä vaatimuksia.

Terveydelle haitallinen rakennustapa on katsottava virheeksi, johon voidaan vedota. Elementtien asennus ja rakennusurakka on suoritettava ammattitaitoisesti ja huolellisesti. Jos näin ei ole tehty, on suorituksessa virhe. Elementit täytyy olla asianmukaisesti pakattu tai muuten suojattu niiden kuljettamista ja säilyttämistä varten. Virheeseen voidaan vedota lisäksi aina, jos suoritus ei muuten vastaa sitä, mitä kuluttajalla yleensä on samankaltaisen sopimuksen yhteydessä perusteltua aihetta olettaa.

Suorituksen tulee vastata ennenkaikkea niitä tietoja, joita toimeksisaaja tai joku muu hänen lukuunsa on suoritusta markkinoidessaan antanut, jos tietojen voidaan olettaa vaikuttaneen tilaajan päätöksentekoon. Suoritusta ei pidetä virheellisenä, jos tiedot on ajoissa selkeällä tavalla oikaistu. Toimeksisaaja ei vastaa vääristä tiedoista aiheutuneesta virheestä silloin, jos hän ei ollut selvillä annetuista tiedoista.

Elementtikaupan tai rakennusurakan yhteydessä tilaajalle on luovutettava elementtien säilytystä, asentamista, käyttöä tai hoitoa varten tarpeelliset ohjeet. Velvoitteen laiminlyönti katsotaan suorituksen virheellisyydeksi.

Nopeaa apua lakiasioihin.