Kulutusluotto: Mitä ovat kulutusluotot?

Mitä kulutusluotto on? Kulutusluotolla tarkoitetaan luottoa, jonka elinkeinonharjoittaja sopimuksen mukaan myöntää kuluttajalle lainana, maksunlykkäyksenä tai muuna vastaavana taloudellisena järjestelynä. Luottoja on monenlaisia. Tililuotto on tavallisesti luottokortin avulla käytettävä jatkuva kulutusluotto,… Lue lisää »

Kulutusluotto: Kulutusluottosopimus

Kulutusluottosopimuksen merkitys? Kulutusluottosopimus on tehtävä kirjallisesti. Kuluttajalle on annettava kappale sopimusta. Mitään sopimukseen kirjaamatonta luottosuhteeseen perustuvaa saatavaa ei kuluttajalta saa periä. Kulutusluottosopimuksen mukaan määräytyvät luoton ehdot. Kulutusluottosopimuksessa on mainittava luoton… Lue lisää »

Kulutusluotto: Kulutusluoton mainostaminen

Saako kulutusluottoa mainostaa? Kulutusluottoa saa mainostaa, mutta kulutusluoton myöntämistä ei saa käyttää pääasiallisena markkinointikeinona kulutushyödykkeen markkinoinnissa. Kulutusluottomahdollisuuden mainitsemista ei yksistään pidetä kulutusluoton markkinointina, joka edellyttäisi mm. todellisen vuosikoron ilmoittamista. Kertaluottoa… Lue lisää »

Kulutusluotto: Kulutusluoton ennenaikainen takaisinmaksu

Saako kulutusluoton maksaa ennenaikaisesti? Kuluttaja saa maksaa kulutusluoton takaisin ennen sen erääntymistä. Saatavasta on tällöin vähennettävä se osa luottokustannuksista, joka kohdistuu käyttämättä jäävään luottoaikaan. Jos luottosuhteen perustamisesta aiheutuneet kulut on… Lue lisää »