Kulutusluottosopimuksen merkitys?

Kulutusluottosopimus on tehtävä kirjallisesti. Kuluttajalle on annettava kappale sopimusta. Mitään sopimukseen kirjaamatonta luottosuhteeseen perustuvaa saatavaa ei kuluttajalta saa periä. Kulutusluottosopimuksen mukaan määräytyvät luoton ehdot.

Kulutusluottosopimuksessa on mainittava luoton määrä tai mahdollinen luottoraja sekä luoton myöntämiseen ja käyttöön liittyvät maksut, korot ja muut luottokustannukset. Samoin on ilmoitettava luoton erääntymistiedot ja muut takaisinmaksuehdot.

Hyödykesidonnaista luottoa koskevassa sopimuksessa on mainittava luottohinta, mahdollinen käteismaksuosuus ja käteishinta. Käyttöluottosopimuksiin tulee kirjata myös muut sopimuksen ehdot sekä luoton ennenaikaisen takaisinmaksun mahdollisuus. Todellinen vuosikorko on aina mainittava.

Nopeaa apua lakiasioihin.